LYdBEHAG handler om at anskueliggøre de ofte skjulte støj- og lydgener, der påvirker os negativt