Foredrag

morten06_2048morten-2[/vc_column_text]

LYdBEHAG Foredrag

Jeg elsker at fortælle om lyd og derigennem styrke bevidstheden om det auditive landskab, som vi alle befinder os i – hele tiden! Mine foredrag om lyd leveres med en passion og indlevelse, der giver nye perspektiver, stof til eftertanke og ikke mindst viden, som kan sætte tanker i gang, der i sidste ende kan aflæses på bundlinjen!

I løbet af foredraget, som varer ca. 1 time, kommer vi hele vejen rundt om lyd med masser af inspirerende, øjenåbnende og nogle gange skræmmende eksempler. Helt grundlæggende tager vi udspring i spørgsmålet:

”Hvad Gør Lyd Ved Dig?”

lydbehag-hvad

For den omgiver os 24 timer i døgnet, og den gør noget ved os. Når vi sover, og når vi er vågne, påvirker den os hele tiden I forskellig grad. Ikke bare som den opløftende fornemmelse af en god koncert eller den mindre behagelige susen for ørerne efter en koncert med lidt for højt lydtryk. Også i hverdagen derhjemme og på arbejde påvirker den vores følelser, fysiske velbefindende og ikke mindst vores overskud og produktivitet.

Hvad er lyd?

Lyd er en meget basal og universel byggesten, der dækker over mange forskellige ting. For eksempel bærer den kommunikative budskaber i den reneste verbale form, men samtidig vil der altid være et lag af implicitte budskaber i form af formidling af følelser sammen med de konkrete ord.

Ligeledes kan følelser også formidles via lyd, men uden at der foregår en sproglig kommunikation – fx instrumental musik, lyden af et grædende barn eller bølgeskvulp. Men nogle gange er lyd også bare støj…  Som hurtigt bliver et forstyrrende element.

Hvordan kan lyd aflæses på bundlinjen?

Det er særligt i det sidstnævnte eksempel ovenover, at vores produktivitet kan blive udfordret. Faktisk peger forskning på, at støj i åbne kontormiljøer kan nedsætte produktiviteten med helt op til 66%! Altså at den enkelte medarbejder kun yder en tredjedel af, hvad hun/han kunne i et uforstyrret miljø.

lydbehag-office

Hvor følsom den enkelte er, kan naturligvis variere, men uanset hvad skal kræves der ikke en voldsomt avanceret algoritme, for at det står klart, at det kan være meget dyrt for en virksomhed.

Men hvad så med synergien i det åbne kontormiljø? De gode spontane samarbejder på tværs? Det er ikke nødvendigvis enkeltmandskontorer der skal til. En væsentlig del af løsningen er adfærd og forståelse for vores forskellige tolerancer. For effektivt at arbejde med disse emner, er det vigtigt at en basal forståelse for lyd og lydes påvirkning på os er på plads. Netop det er hovedformålet med mine foredrag. Der findes også fysiske løsninger, som dæmper støjniveauet i åbne kontormiljøer. Men det er en anden snak, som vi kan tage i et andet forum. Jeg rådgiver nemlig også om lydløsninger, hvilket du kan læse mere om her…

Hvor vild er lyd?

Lyd er helt vild! Det er bogstavligt talt et fænomen, som under de rigtige (eller forkerte) forudsætninger kan lægge selv store bygningskonstruktioner ned. For eksempel var Tacoma Narrows Bridge i staten Washington designet til at modstå ekstreme vindforhold, men man havde desværre ikke taget højde for lydresonans, som kunne bygges op på grund af vind. Og i 1940 ganske kort tid efter sin indvielse, endte netop kombinationen af vind og resonans med at rive broen i stumper og stykker, som du kan se i denne video:

Snak om lyd!

Snak om lyd er også lyd, og selvom jeg undervejs i min snak om lyd også hiver skræmmende eksempler frem, kan jeg garantere, at den samlede oplevelse bliver helt og aldeles LYdBEHAGELIG!

Skal vi også have en snak om lyd?

[/vc_column][/vc_row]