front_statements

statement03

150 150 bechbox

LYdBEHAG handler om at anskueliggøre de ofte skjulte støj- og lydgener, der påvirker os negativt

statement02

150 150 bechbox

LYdBEHAG handler om at fremme og udnytte de mange positive effekter, lyden kan have på os

statement01

150 150 bechbox

LYdBEHAG handler om at styrke vores bevidsthed om det auditive landskab, vi alle befinder os i